Новости

Tag Archives: Пробиштип

Пробиштип го гушна светот

Во североисточна Македонија, зафаќајки дел од Овчеполието, а со другиот дел длабоко навлегувајќи во Осоговскиот масив на планини, лоцирано е гратчето Пробиштип. Познат е како рударски град, бидејќи во неговата близина се наоѓа рудникот за олово и цинк Злетово. Пробиштип како населба се споменува во XIV век. Меѓутоа, изградбата на новата рударско-индустриска населба започнала во 1937 година кога овде била ...

Повеќе.. »