Новости

Tag Archives: Македонски брод

Македонски брод го гушна светот

Македонија нема море, ама има брод, Македонски брод. Додуше од пред петнаесетина години го има вештачкото езеро Козјак. Онака распослано во кањонот, како отсекогаш да било дел од целокупниот амбиент. Градот лежи на бреговите на горното сливно подрачје на реката Треска, оттаму произлегло и неговото име Брод. Во непосредна близина на Македонски брод се наоѓа пештерата Пешна, која според спеолозите ...

Повеќе.. »