Новости

Tag Archives: Делчево

Делчево го гушна светот

Во Источна Македонија, во подножјето на планината Голак, на двата брега на Брегалница, распослан е градот Делчево. Според едно предание Делчево се викало Василево што преведено од Грчки значело Царево Село. Во Турско време Делчево се нарекувало и Султанија, по аналогија на изворното име. Во 17 век во неговата околина, престојувал султанот Мехмет IV. Во негово време врз населението е ...

Повеќе.. »