Новости

Tag Archives: Дебар

Дебар го гушна светот

Градот Дебар се наоѓа во крајниот западен дел на Република Македонија, близу до границата со Албанија. Првиот пишан документ што го спомнува Дебар е картата на Клавдиј Птоломеј, направена околу средината на 2 век во која се нарекува Deborus. Византискиот император Василиј втори, знаел за неговото постоење, додека Феликс Петанчиќ го нарекува овој град Dibri во 1502. Во времето на Осламиската империја, Дебар бил дел од Битолскиот вилает. Од 17-19 век многу развиена била Дебарската ...

Повеќе.. »