Гостивар | Гушни го Светот
Новости

Tag Archives: Гостивар

Гостивар го гушна светот

Град во западна Македонија, во јужниот дела на полошка котлина. Градот претставува типична мултикултурна средина, во која живеат скоро сите националности во Македонија. Според Марко Цепенков, Гостивар бил метув на манастирите од Сува Гора (планина источно од градот) каде што се гоштевале многу свештеници, патници и намерници. Поради тоа богато гоштевање метувот го добило името Гостивар. Има и легенда која вели дека доаѓа ...

Повеќе.. »