Новости
Дома » Гушки од МК » Дебар го гушна светот

Градот Дебар се наоѓа во крајниот западен дел на Република Македонија, близу до границата со Албанија.

Првиот пишан документ што го спомнува Дебар е картата на Клавдиј Птоломеј, направена околу средината на 2 век во која се нарекува Deborus. Византискиот император Василиј втори, знаел за неговото постоење, додека Феликс Петанчиќ го нарекува овој град Dibri во 1502. Во времето на Осламиската империја, Дебар бил дел од Битолскиот вилает.

Од 17-19 век многу развиена била Дебарската дрворезбарска школа. Нејзините претставници изработиле многу иконостаси во Македонија , Бугариjа, Србија па дури и во Русија.

Поради својот економски процут, богатството на своите жители и прочуеноста на дебарските мајстори – градители и ѕидари во времето на Отоманската Империја, постоела изреката:
„Стамбол гори, Дебар го гради“.

Македонскиот просветител, преродбеник и учител Јордан Хаџиконстантинов Џинот во своите записи, патеписи и објавени статии во педесетите години на 19 век, често го употребува зборот дебрина, дебрини за долини и котлини. Оттаму може да се заклучи дека името (топонимот) Дебар, градот го добил од страна на своето староседелско македонско население и неговиот јазик, како резултат на својата географска положба.

 

 

   Your email address will not be published. Required fields are marked *

   *

   x

   Прочитај повеќе

   Струмица го гушна светот

   На крајниот југоисток на Република Македонија, веднаш под тромеѓето на меѓудржавните граници со Бугарија и ...

   Ресен го гушна светот

   Во југозападниот дел од Македонија, во Преспанската котлина, опкружено со високи планини, се наоѓа градот ...

   Жељан Ракела со подршка за “Гушни го светот”

   Благодарност до Жељан Ракела, Хрватскиот легендарен авантурист, кој што ја презакажа презентацијата на својата книга, ...